Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven (sơn giả óc chó)
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 697.5 - 795
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
13,566,000
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,176,250
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,937,250
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven (sơn giả óc chó)
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 712.5 - 795
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
11,748,000
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,132,899
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,286,250
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven (sơn giả óc chó)
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 388 - 416
Số lượng 0 đến 30
7,059,242
8 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis (ngăn kéo bàn trà)
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
182,500
9 Bàn Kẹp , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven (sơn giả óc chó)
Giới hạn: 570 - 624
Giới hạn: 576 - 630
Giới hạn: 558 - 624
Số lượng 0 đến 30
2,342,884
10 Kệ tivi , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven (sơn giả óc chó)
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 665 - 735
Số lượng 0 đến 30
9,885,750
11 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
730,000
12 Vách CNC , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt (khung ngoài vật liệu gỗ)
Giới hạn: 1200 - 1875
Giới hạn: 50 - 50
Giới hạn: 2240 - 3360
Số lượng 0 đến 100
13,144,950
13 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long ) (mặt bàn trà)
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 585 - 715
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
936,000
14 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long ) (mặt bàn kẹp)
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
432,000
Tổng cộng 68,559,975