Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Quần Áo ( Acrylic ) (khoang giữa k có cánh) , Cánh MDF phủ Acrylic. Thùng, Hậu MFC. Gỗ chống ẩm An Cường (cánh tủ phủ Acrylic)
Giới hạn: 3510 - 4290
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
56,657,296
2 Tủ Quần Áo ( MFC ) (kết hợp ghế ngồi + gương) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 3150 - 3850
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 100
22,395,340
3 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
2,250,000
4 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
1,875,000
5 Ốp Gương , Gương Bỉ (khung ngoài vật liệu gỗ)
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 10 - 10
Giới hạn: 1657.5 - 2242.5
Số lượng 0 đến 30
2,094,456
Tổng cộng 85,272,092