Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ Xoan Đào ( Nam Phi ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ), Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 1598 - 2162
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
20,200,497
2 Bọc Đầu Giường , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 40 - 40
Giới hạn: 540 - 660
Số lượng 0 đến 30
1,075,680
Tổng cộng 21,276,177