Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Quần Áo ( MFC ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 2430 - 2970
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 100
23,395,132
2 Bản lề (Của tủ áo) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
4,015,000
3 Ray bi 500 ( mm ) (Của tủ áo) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
1,095,000
4 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1872 - 2288
Giới hạn: 1428 - 1932
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
14,448,374
5 Bọc Đầu Giường , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 40 - 40
Giới hạn: 540 - 660
Số lượng 0 đến 30
956,160
6 Bàn trang điểm (Bao gồm gương soi) , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 765 - 935
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
4,398,136
7 Ốp Gương (Gương bàn phấn) , Gương Bỉ
Giới hạn: 765 - 935
Giới hạn: 5 - 5
Giới hạn: 1020 - 1380
Số lượng 0 đến 30
831,453
8 Ray bi 500 ( mm ) (Của tủ áo) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
365,000
9 Ghế trang điểm (Bao gồm đệm mặt ngồi) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 407.4 - 432.6
Số lượng 0 đến 30
1,346,850
10 Tủ trang trí ( MFC ) (Cạnh bàn phấn) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 243 - 297
Giới hạn: 237.5 - 262.5
Giới hạn: 1800 - 2200
Số lượng 0 đến 30
1,405,234
11 Tủ trang trí ( MFC ) (Teo trên bàn phấn) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1008 - 1232
Giới hạn: 237.5 - 262.5
Giới hạn: 540 - 660
Số lượng 0 đến 30
1,748,735
12 Bản lề (Của tủ trang trí treo trên bàn phấn) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
547,500
13 Kệ tivi , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 285 - 315
Số lượng 0 đến 30
5,298,475
14 Ray bi 350 ( mm ) (Của kệ tivi) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
591,300
15 Đợt gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 4250 - 5750
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 36 - 36
Số lượng 0 đến 100
2,891,556
16 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1344 - 1856
Giới hạn: 18 - 18
Giới hạn: 680 - 920
Số lượng 0 đến 30
1,964,032
Tổng cộng 65,297,937