Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1170 - 1430
Giới hạn: 1445 - 1955
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
17,842,499
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
4,800,600
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
295,650
4 Bàn trang điểm , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
5,064,205
5 Ghế trang điểm , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 388 - 412
Số lượng 0 đến 30
1,034,775
6 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
295,650
7 Tủ Quần Áo ( Ash ) , Cánh, Thùng gỗ Tần Bì Sơn Oseven, Hậu Melamine
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
26,645,220
8 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
1,460,000
9 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
730,000
10 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
9,112,500
11 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
365,000
12 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
147,825
13 Đợt gỗ (có hậu gắn tường) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 252 - 308
Giới hạn: 36 - 36
Số lượng 0 đến 30
2,012,283
14 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 684 - 836
Giới hạn: 712.5 - 795
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
3,869,920
15 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,155,320
16 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
782,031
Tổng cộng 75,613,478