Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( Veener ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Veener Óc Chó sơn Imchem. Phản gỗ MFC. Thang hộp Kẽm
Giới hạn: 1530 - 1870
Giới hạn: 1615 - 2185
Giới hạn: 855 - 1045
Số lượng 0 đến 30
11,278,691
2 Tab Đầu Giường , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
3,390,065
3 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
251,850
4 Ốp Gỗ (trên đầu giường) , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 2016 - 2784
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1317.5 - 1782.5
Số lượng 0 đến 30
7,848,456
5 Tủ quần áo ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Xoan Đào Gia Lai phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩm An Cường (cánh tủ áo mfc sơn trắng)
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
19,119,870
6 Ray bi 450 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 450, 450
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
171,550
7 Bàn làm việc (bao gồm gương 600x830) , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 2160 - 2640
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
17,810,685
8 Ray bi 450 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 450, 450
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
1,372,400
9 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
1,368,750
10 Giá sách , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 252 - 308
Giới hạn: 747 - 913
Số lượng 0 đến 30
2,876,863
Tổng cộng 65,489,180