Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Da Băng , Da Microfiber, Khung gỗ Tần Bì
Giới hạn: 1920 - 3000
Giới hạn: 675 - 862.5
Giới hạn: 760 - 840
Số lượng 0 đến 30
17,575,953
2 Bàn trà ( Gỗ công nghiệp ) (Chân sắt) , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 400 - 470
Số lượng 0 đến 30
5,386,095
3 Kệ tivi , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 2250 - 2750
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 285 - 315
Số lượng 0 đến 30
13,881,525
4 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 2100 - 2900
Giới hạn: 50 - 50
Giới hạn: 1530 - 2070
Số lượng 0 đến 30
12,946,500
5 Ray bi 300 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 300, 300
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
1,080,400
Tổng cộng 50,870,473

Ghi chú:

- Báo giá theo yêu cầu của chị hằng - Nguyễn Khánh Toàn
- Xuân Khánh báo giá thi công