Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 2295 - 2805
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
12,604,331
2 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,528,525
3 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,138,499
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
6,415,920
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,159,491
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
697,666
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1170 - 1430
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 388 - 416
Số lượng 0 đến 30
6,358,945
8 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
375,000
9 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1170 - 1430
Giới hạn: 720 - 880
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,258,400
10 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
7,836,750
11 Tủ trang trí ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 1620 - 1980
Số lượng 0 đến 30
0
Tổng cộng 42,373,527
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Kệ tivi , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
14,028,750
2 Tủ trang trí ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Óc Chó phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩn An Cường
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 1620 - 1980
Số lượng 0 đến 30
0
3 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2295 - 2805
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
29,017,406
4 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,528,525
5 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,138,499
6 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
16,329,600
7 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,159,491
8 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
697,666
9 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1170 - 1430
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 388 - 416
Số lượng 0 đến 30
14,643,200
10 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1170 - 1430
Giới hạn: 720 - 880
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,258,400
11 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
375,000
Tổng cộng 83,176,537