Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( MFC ) , Đầu, Vai, Đuôi, Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1872 - 2288
Giới hạn: 1428 - 1932
Giới hạn: 315 - 385
Số lượng 0 đến 30
7,613,455
2 Tab Đầu Giường , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 522.5 - 577.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
2,458,602
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
607,500
4 Bàn làm việc , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 570 - 600
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
4,679,920
5 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
750,000
6 Kệ tivi (Treo tường) , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 237.5 - 262.5
Số lượng 0 đến 30
5,909,837
7 Ray bi 250 (mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 250, 250
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
776,250
8 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 2629.2 - 3630.8
Giới hạn: 50 - 50
Giới hạn: 2252.5 - 3047.5
Số lượng 0 đến 30
15,908,851
9 Đôn Ngồi Da , Da Microfiber, Khung gỗ Tần Bì
Giới hạn: 360 - 460
Giới hạn: 360 - 460
Giới hạn: 399 - 441
Số lượng 0 đến 30
2,961,224
Tổng cộng 41,665,639

Ghi chú:

* Báo giá Phòng Ngủ 2 - A Dương - Time City
- Báo giá chưa bao gồm nẹp đồng ánh vàng kim.