Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
9,885,750
2 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,503,500
3 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,593,500
4 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1602 - 1958
Giới hạn: 768 - 840
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
8,403,854
5 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,919,583
6 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,161,250
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 388 - 416
Số lượng 0 đến 30
4,769,208
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 585 - 715
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
936,000
9 Đợt gỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 2337.5 - 3162.5
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 40 - 40
Số lượng 0 đến 30
2,386,125
10 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (sơn bệt trắng, gắn tường)
Giới hạn: 1755 - 2145
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
9,750,375
11 Đợt gỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (sơn bệt trắng)
Giới hạn: 1657.5 - 2242.5
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 30 - 30
Số lượng 0 đến 30
1,555,706
12 Tủ để đồ ( Ash ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (sơn bệt trắng)
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 242.5 - 255
Giới hạn: 2025 - 2475
Số lượng 0 đến 30
6,186,375
13 Vách CNC , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt (khung ngoài vật liệu gỗ)
Giới hạn: 640 - 1000
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2240 - 3360
Số lượng 0 đến 100
12,511,296
14 Ốp Gỗ (Sau sofa) , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 2310 - 3190
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1912.5 - 2587.5
Số lượng 0 đến 30
11,019,937
15 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis (ngăn kéo kệ tivi)
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
443,475
16 Ốp Gỗ (Sau tivi) , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 1638 - 2262
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1700 - 2300
Số lượng 0 đến 30
6,945,900
Tổng cộng 85,971,834