Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1684.8 - 2059.2
Giới hạn: 1785 - 2415
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
34,216,149
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem (mặt cánh sơn MFC trắng)
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
11,834,550
Tổng cộng 46,050,699