Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2178 - 2662
Giới hạn: 762.6 - 869.2
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
30,388,061
2 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,640,541
3 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,444,000
4 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 787.2 - 861
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
23,823,359
5 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,978,625
6 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1530 - 1870
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,308,222
7 Ray bi 450 ( mm ) (Bộ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 450, 450
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
176,250
Tổng cộng 65,759,058

Ghi chú:

Báo giá theo yêu cầu của anh Thái - Lê Trọng Tấn
- Hình ảnh do Xuân Khánh lên ý tưởng
- Báo giá ko bao gồm VAT
- Tặng 3 gối ôm da sáng màu
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 2115 - 2585
Giới hạn: 790.5 - 901
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
34,008,260
2 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1935 - 2365
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,557,802
3 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1935 - 2365
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,919,222
4 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 816 - 892.5
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
24,912,800
5 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,978,625
6 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,444,000
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 465.6 - 499.2
Số lượng 0 đến 30
0
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
0
9 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
0
10 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 380 - 428
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 116.4 - 123.6
Số lượng 0 đến 30
0
Tổng cộng 70,820,709