Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Kệ tivi , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
13,940,437
2 Đợt gỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 680 - 920
Giới hạn: 180 - 220
Giới hạn: 36 - 36
Số lượng 0 đến 30
1,904,850
3 Ray bi 400 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 400, 400
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
489,375
4 Vách Dạng Cột , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 1568 - 1632
Giới hạn: 98 - 102
Giới hạn: 42.5 - 57.5
Số lượng 0 đến 100
6,298,880
5 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1818 - 2222
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
16,216,075
6 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
7 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
8 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1728 - 2112
Giới hạn: 787.2 - 861
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
14,895,808
9 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 570 - 636
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
10 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
11 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1125 - 1375
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
9,721,600
12 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1125 - 1375
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
0
13 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 432 - 528
Giới hạn: 460.8 - 504
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
0
14 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 380 - 428
Giới hạn: 380 - 416
Giới hạn: 145.5 - 154.5
Số lượng 0 đến 30
0
15 Ray bi 300 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 300, 300
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
277,500
Tổng cộng 63,744,525