Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 2178 - 2662
Giới hạn: 697.5 - 795
Giới hạn: 700.8 - 773.8
Số lượng 0 đến 30
17,753,276
2 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
3 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
4 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1215 - 1485
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
8,936,928
5 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1215 - 1485
Giới hạn: 585 - 715
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
0
6 Bàn Kẹp , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 712.5 - 780
Giới hạn: 720 - 787.5
Giới hạn: 558 - 624
Số lượng 0 đến 30
0
7 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 675 - 825
Giới hạn: 675 - 825
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
0
8 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn O Seven
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 432 - 472.5
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
0
9 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 513 - 577.8
Giới hạn: 427.5 - 468
Giới hạn: 145.5 - 154.5
Số lượng 0 đến 30
0
Tổng cộng 26,690,204