Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng (Đã bao gồm Tab) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 2160 - 2640
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 652.8 - 720.8
Số lượng 0 đến 30
13,919,136
2 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,360,499
3 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,205,000
4 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 768 - 840
Giới hạn: 652.8 - 720.8
Số lượng 0 đến 30
10,103,385
5 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,822,820
6 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,646,400
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 446.2 - 478.4
Số lượng 0 đến 30
6,700,705
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1053 - 1287
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
849,420
9 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
2,563,200
10 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 570 - 642
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 116.4 - 123.6
Số lượng 0 đến 30
444,892
11 Ray âm 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 50, 50
Chỉ nhận: 50, 50
Số lượng 0 đến 30
480,000
Tổng cộng 45,095,457
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng (Đã bao gồm Tab) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2160 - 2640
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 652.8 - 720.8
Số lượng 0 đến 30
32,044,320
2 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,640,541
3 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,673,125
4 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 768 - 840
Giới hạn: 652.8 - 720.8
Số lượng 0 đến 30
23,265,792
5 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,058,055
6 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 332.5 - 364
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,995,933
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 446.2 - 478.4
Số lượng 0 đến 30
15,430,195
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1053 - 1287
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
849,420
9 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 480 - 525
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
5,740,000
10 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 570 - 642
Giới hạn: 475 - 520
Giới hạn: 116.4 - 123.6
Số lượng 0 đến 30
500,504
11 Ray âm 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 50, 50
Chỉ nhận: 50, 50
Số lượng 0 đến 30
480,000
Tổng cộng 89,677,885

Ghi chú:

- Dự toán theo kích thước và bản vẽ 3D, 2D của a.Dũng - Vĩnh Phúc
- Gỗ sử dụng gỗ Óc Chó cao cấp nhập khẩu đã tấm sấy nước ngoài