Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Kệ tivi , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 522.5 - 577.5
Giới hạn: 646 - 714
Số lượng 0 đến 30
14,506,497
2 Kệ tivi (treo trên tường) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 270 - 330
Giới hạn: 256.5 - 283.5
Giới hạn: 1140 - 1260
Số lượng 0 đến 30
10,297,320
3 Đợt gỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 850 - 1150
Giới hạn: 243 - 297
Giới hạn: 36 - 36
Số lượng 0 đến 30
2,433,979
4 Ray bi 500 ( mm ) (ray của kệ tivi) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
912,500
5 Bản lề (bản lề kệ tivi) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
182,500
6 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
182,500
7 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 651 - 742
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
13,757,333
8 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 617.5 - 689
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
9 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
10 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 816 - 892.5
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
13,304,610
11 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1395 - 1705
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
12 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
13 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 675 - 825
Giới hạn: 720 - 787.5
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
0
14 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 570 - 642
Giới hạn: 570 - 624
Giới hạn: 145.5 - 154.5
Số lượng 0 đến 30
0
15 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1035 - 1265
Giới hạn: 585 - 715
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
7,983,300
16 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1035 - 1265
Giới hạn: 585 - 715
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
0
17 Ray bi 450 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 450, 450
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
171,550
18 Bàn Kẹp , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 427.5 - 468
Giới hạn: 432 - 472.5
Giới hạn: 511.5 - 572
Số lượng 0 đến 30
0
19 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 405 - 495
Giới hạn: 405 - 495
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
0
Tổng cộng 63,732,089

Ghi chú:

1