Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 669.6 - 763.2
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
23,783,760
2 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 570 - 636
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
3 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
4 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 576 - 630
Giới hạn: 418.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
8,710,710
5 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 570 - 642
Giới hạn: 570 - 624
Chỉ nhận: 70, 90, 120, 150, 250
Số lượng 0 đến 30
0
6 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
13,862,100
7 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
0
8 Kệ tivi , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 237.5 - 262.5
Số lượng 0 đến 30
16,594,921
9 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 672 - 928
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2380 - 3220
Số lượng 0 đến 30
5,401,088
Tổng cộng 68,352,579