Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi, Thang, Dát phản gỗ Tần Bì 100%, Sơn imchem (Giường ngủ bọc da , khung gỗ sồi)
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 1598 - 2162
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
18,931,199
2 Tab Đầu Giường , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 570 - 630
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
2,347,632
3 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1932 - 2668
Giới hạn: 40 - 40
Giới hạn: 2252.5 - 3047.5
Số lượng 0 đến 30
12,859,231
4 Tủ Quần Áo ( MFC ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 2250 - 2750
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 100
22,078,740
5 Tủ trang trí ( MFC ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 2520 - 3080
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 2385 - 2915
Số lượng 0 đến 30
24,136,199
6 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
3,467,500
7 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
1,182,600
Tổng cộng 85,003,101

Ghi chú:

- Nhà anh Việt - Phạm Tuấn Tài - Cầu Giấy - Hà Nội
- Xuân Khánh thiết kế - Báo giá - Thi công trọn gói