Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi, Thang, Dát phản gỗ Óc Chó 100%, Sơn imchem
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 1700 - 2300
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
47,340,088
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
11,834,550
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
295,650
4 Bọc Đầu Giường , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 10 - 10
Giới hạn: 2160 - 2640
Số lượng 0 đến 30
5,019,840
5 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 420 - 580
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2040 - 2760
Số lượng 0 đến 30
3,616,800
Tổng cộng 68,106,928

Ghi chú:

báo giá theo yêu cầu anh Hưng- Hồ Tây, HN
hình ảnh do khách cung cấp- Xuân Khánh báo giá thi công