Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ quần áo ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Sồi Mỹ phủ trên MDF sơn Imchem. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
22,007,635
2 Bàn làm việc , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 475 - 500
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
6,925,500
3 Giá sách (Treo tường) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 288 - 352
Số lượng 0 đến 30
2,192,400
4 Ghế ăn ( Gỗ ) (Ghế học) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 727.5 - 787.5
Số lượng 0 đến 30
1,881,030
5 Giường Ngủ ( Oak ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Sồi Mỹ, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1872 - 2288
Giới hạn: 1428 - 1932
Giới hạn: 675 - 825
Số lượng 0 đến 30
11,502,854
6 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1411.2 - 1948.8
Giới hạn: 40 - 40
Giới hạn: 1700 - 2300
Số lượng 0 đến 30
6,444,480
Tổng cộng 50,953,899

Ghi chú:

*Báo giá theo yêu cầu của chị Linh - Hà Nội
- Hình ảnh do Xuân Khánh thiết kế
- Chị Linh chọn mẫu trên Website
- Báo giá chưa bao gồm phụ kiện hãng và VAT
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ quần áo ( Veener ) , Cánh, Thùng, Hậu Veener gỗ Tần Bì phủ trên MDF sơn Oseven. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
19,256,680
2 Bàn làm việc , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 475 - 500
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
6,156,000
3 Giá sách (Treo tường) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 288 - 352
Số lượng 0 đến 30
1,566,000
4 Ghế ăn ( Gỗ ) (Ghế học) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 727.5 - 787.5
Số lượng 0 đến 30
1,410,772
5 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1872 - 2288
Giới hạn: 1428 - 1932
Giới hạn: 675 - 825
Số lượng 0 đến 30
9,480,374
6 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1411.2 - 1948.8
Giới hạn: 40 - 40
Giới hạn: 1700 - 2300
Số lượng 0 đến 30
6,444,480
Tổng cộng 44,314,306

Ghi chú:

*Báo giá theo yêu cầu của chị Linh - Hà Nội
- Hình ảnh do Xuân Khánh thiết kế
- Chị Linh chọn mẫu trên Website
- Báo giá chưa bao gồm phụ kiện hãng và VAT