Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ Xoan Đào ( Nam Phi ) , Đầu, Vai, Đuôi, Thang, Dát phản gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) 100%, Sơn Oseven
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 1700 - 2300
Giới hạn: 945 - 1155
Số lượng 0 đến 30
20,849,116
2 Tab Đầu Giường (Tay âm) , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven (Mặt ngăn kéo MDF Sơn O Seven)
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 997.5 - 1102.5
Số lượng 0 đến 30
2,962,575
3 Ray bi 300 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 300, 300
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
138,750
Tổng cộng 23,950,441

Ghi chú:

Đầu giường bao gồm cả tab dài khoảng 2700 ( mm ), Dày 100mm, Chiều cao từ đất lên mặt gỗ khoảng 280mm