Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) (Giường tầng) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 1105 - 1495
Giới hạn: 405 - 495
Số lượng 0 đến 30
15,401,250
2 Bàn làm việc , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 990 - 1210
Giới hạn: 570 - 600
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
10,031,140
3 Tủ trang trí ( MFC ) (Tủ sách) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 1425 - 1575
Giới hạn: 315 - 385
Số lượng 0 đến 30
3,369,960
4 Tủ trang trí ( Sơn Bệt ) (Cầu thang lên giường) , Cánh, Thùng Sơn bệt Oseven trên MDF, Hậu MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 1425 - 1575
Giới hạn: 1170 - 1430
Số lượng 0 đến 30
4,247,917
5 Tủ Quần Áo ( Sơn Bệt ) , Cánh sơn bệt Oseven trên MDF, Thùng, Hậu MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
17,535,656
6 Ốp Gỗ (Hình ngôi nhà màu xanh trên tường) , Gỗ công nghiệp MFC (Sơn bệt)
Giới hạn: 840 - 1160
Giới hạn: 60 - 60
Giới hạn: 1190 - 1610
Số lượng 0 đến 30
2,685,200
Tổng cộng 53,271,123

Ghi chú:

* Báo giá theo yêu cầu của chị Nga - Discovery - Cầu Giấy - HN
- Hình ảnh do chị Nga lựa chọn trên web site của công ty Xuân Khánh
- Xuân Khánh báo giá thi công
- Báo giá chưa bao gồm VAT và phụ kiện hãng