Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Nỉ Băng , Nỉ Hàn Quốc hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, Khung Gỗ Tần Bì
Giới hạn: 1520 - 2375
Giới hạn: 720 - 920
Giới hạn: 712.5 - 787.5
Số lượng 0 đến 30
9,306,200
2 Sofa Nỉ Giường , Nỉ Hàn Quốc hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, Khung Gỗ Tần Bì
Giới hạn: 1280 - 2000
Giới hạn: 720 - 920
Giới hạn: 712.5 - 787.5
Số lượng 0 đến 30
7,584,000
3 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (sơn bệt trắng, mặt bàn đen)
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 388 - 416
Số lượng 0 đến 30
4,873,244
4 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (sơn đen, trắng)
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
10,773,450
5 Đợt gỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (sơn đen)
Giới hạn: 680 - 920
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 30 - 30
Số lượng 0 đến 30
2,749,180
6 Tủ để đồ ( Ash ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (sơn đen trắng)
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 261.9 - 275.4
Giới hạn: 360 - 440
Số lượng 0 đến 30
2,211,300
7 Tủ để đồ ( Ash ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven (sơn đen trăngs)
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 261.9 - 275.4
Giới hạn: 360 - 440
Số lượng 0 đến 30
1,326,780
8 Ốp gỗ , MDF phủ Laminate
Giới hạn: 1848 - 2552
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2380 - 3220
Số lượng 0 đến 30
18,905,040
9 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
886,950
Tổng cộng 58,616,144