Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Bàn Ăn , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 837 - 963
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 30
7,973,437
2 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 810 - 990
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,944,000
3 Ghế ăn ( Gỗ ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 399 - 441
Giới hạn: 456 - 504
Giới hạn: 776 - 840
Số lượng 0 đến 30
7,175,844
4 Đệm ngồi ghế ăn , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 407.4 - 432.6
Giới hạn: 417.1 - 442.9
Giới hạn: 50 - 50
Số lượng 0 đến 30
4,119,885
5 Tủ bếp dưới ( MFC ) , Cánh, Hồi lộ gỗ MFC, Thùng CDF trắng An Cường
Giới hạn: 3780 - 4620
Giới hạn: 580 - 600
Giới hạn: 820 - 900
Số lượng 0 đến 30
14,556,250
6 Tủ bếp dưới ( MFC ) (Bàn đảo) , Cánh, Hồi lộ gỗ MFC, Thùng CDF trắng An Cường
Giới hạn: 1170 - 1430
Giới hạn: 580 - 600
Giới hạn: 820 - 900
Số lượng 0 đến 30
4,505,505
7 Tủ bếp trên ( MFC ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 2970 - 3630
Giới hạn: 350 - 400
Giới hạn: 750 - 1300
Số lượng 0 đến 30
6,060,378
8 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
3,650,000
9 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
1,277,500
10 Đá mặt bếp , Đá tia chớp Marble tự nhiên
Giới hạn: 3360 - 5040
Giới hạn: 600 - 600
Giới hạn: 20 - 20
Số lượng 0 đến 100
10,325,000
11 Kính Ốp Bếp , Kính cường lực màu ( Hải Long )
Giới hạn: 2640 - 3960
Giới hạn: 480 - 720
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 30
5,742,000
Tổng cộng 67,329,799