Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ốp Đá (Bề mặt trên của tủ) , Đá trắng ý công nghiệp
Giới hạn: 800 - 1100
Giới hạn: 600 - 600
Giới hạn: 18 - 24
Số lượng 0 đến 100
1,788,888
2 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
375,000
3 Tủ để đồ ( Walnut ) (Dưới lavabo) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ Óc Chó ( 100% ), Sơn Imchem (Mặt cánh Acrylic trắng)
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 582 - 618
Giới hạn: 531 - 649
Số lượng 0 đến 30
9,256,436
4 Tủ để đồ ( Walnut ) (Sau gương soi) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ Óc Chó ( 100% ), Sơn Imchem (Mặt cánh ốp gương)
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 194 - 206
Giới hạn: 900 - 1100
Số lượng 0 đến 30
11,596,125
5 Đợt gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 714 - 966
Giới hạn: 180 - 220
Giới hạn: 30 - 30
Số lượng 0 đến 30
4,243,860
Tổng cộng 27,260,309

Ghi chú:

- Báo giá theo phương án thiết kế anh Vỹ - VIệt Trì
- Tủ lavabo phòng ngủ con trai
- Toàn bộ hình ảnh do khách hàng cung cấp. Xuân Khánh báo giá thi công