Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ để đồ ( Walnut ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ Óc Chó ( 100% ), Sơn Imchem (Mặt cánh gỗ acrylic trắng)
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 582 - 618
Giới hạn: 531 - 649
Số lượng 0 đến 30
7,405,148
2 Tủ để đồ ( Walnut ) (Phía sau gương soi) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ Óc Chó ( 100% ), Sơn Imchem (Mặt cánh ốp gương)
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 194 - 206
Giới hạn: 900 - 1100
Số lượng 0 đến 30
9,276,900
3 Đợt gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 612 - 828
Giới hạn: 180 - 220
Giới hạn: 30 - 30
Số lượng 0 đến 30
3,792,257
4 Ốp Đá , Đá trắng ý công nghiệp
Giới hạn: 640 - 880
Giới hạn: 600 - 600
Giới hạn: 18 - 24
Số lượng 0 đến 100
1,431,111
5 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
365,000
Tổng cộng 22,270,416

Ghi chú:

- Báo giá theo phương án thiết kế anh Vỹ - Việt Trì
- Tủ lavabo phòng ngủ con gái
- Toàn bộ hình ảnh do khách hàng cung cấp. Xuân Khánh báo giá thi công