Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Oak ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Sồi Mỹ, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 1785 - 2415
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
13,202,280
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
3,170,837
3 Bàn trang điểm (bao gồm gương) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
7,605,500
4 Đôn Ngồi Gỗ (bao gồm đệm) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 384 - 420
Giới hạn: 418.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
2,968,560
5 Tủ Quần Áo ( Oak ) , Cánh, Thùng gỗ Sồi Mỹ Sơn Oseven, Hậu Melamine
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
30,375,550
Tổng cộng 57,322,727

Ghi chú:

* Báo giá theo yêu cầu của chị Minh Nguyen - HN
- Hình ảnh do chị Minh lựa chọn
- Xuân Khánh báo giá thi công
- Báo giá không bao gồm phụ kiện hãng và VAT
- Vận chuyển ngoại thành Hà Nội - 15.000vnđ/km
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 1785 - 2415
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
33,615,573
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
6,131,857
3 Bàn trang điểm (bao gồm gương) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
15,900,000
4 Đôn Ngồi Gỗ (bao gồm đệm) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 384 - 420
Giới hạn: 418.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
4,987,125
5 Tủ Quần Áo ( Walnut ) , Cánh gỗ Óc Chó. Thùng, Hậu, Đáy ngăn kéo gỗ Veener Óc Chó Nhập Khẩu. Sơn Imchem
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
48,605,775
Tổng cộng 109,240,330

Ghi chú:

* Báo giá theo yêu cầu của chị Minh Nguyen - HN
- Hình ảnh do chị Minh lựa chọn
- Xuân Khánh báo giá thi công
- Báo giá không bao gồm phụ kiện hãng và VAT
- Vận chuyển ngoại thành Hà Nội - 15.000vnđ/km
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1512 - 1848
Giới hạn: 1785 - 2415
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
10,881,000
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
2,546,100
3 Bàn trang điểm (bao gồm gương) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
6,888,012
4 Đôn Ngồi Gỗ (bao gồm đệm) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 384 - 420
Giới hạn: 418.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
2,234,790
5 Tủ Quần Áo ( Ash ) , Cánh, Hồi lộ gỗ Tần Bì, Thùng hậu Veener Sồi Sơn Oseven
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
21,729,448
Tổng cộng 44,279,350