Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1908 - 2332
Giới hạn: 1088 - 1472
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
25,017,048
2 Tủ Quần Áo ( Walnut ) , Cánh, Thùng gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Hậu MFC cùng màu
Giới hạn: 1188 - 1452
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
37,195,983
3 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 399 - 441
Số lượng 0 đến 30
5,862,654
4 Đợt gỗ , MDF Sơn Bệt
Giới hạn: 10200 - 13800
Giới hạn: 243 - 297
Giới hạn: 36 - 36
Số lượng 0 đến 100
7,564,639
5 Bàn làm việc , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem (Kết hợp MDF sơn Inchem)
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 720 - 760
Số lượng 0 đến 30
6,311,760
Tổng cộng 81,952,084

Ghi chú:

Phòng con Trai chị Trang