Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) (Vai giường dày 48mm) , Đầu, Vai, Đuôi, Thang, Dát phản gỗ Tần Bì 100%, Sơn Oseven
Giới hạn: 2025 - 2475
Giới hạn: 1611.6 - 2180.4
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
17,047,799
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 570 - 630
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
2,655,450
3 Ray bi 400 ( mm ) (Của tab đầu giường) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 400, 400
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
163,125
4 Bàn trang điểm , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
5,916,947
5 Ghế trang điểm , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Số lượng 0 đến 30
1,633,114
6 Tủ Quần Áo ( Ash ) , Cánh, Thùng gỗ Tần Bì Sơn Oseven, Hậu Melamine
Giới hạn: 1755 - 2145
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
26,460,183
7 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
2,250,000
8 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
1,125,000
9 Đợt gỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 850 - 1150
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 30 - 30
Số lượng 0 đến 30
1,854,562
Tổng cộng 59,106,180

Ghi chú:

Phí vận chuyển về ngoại thành 15.000/km ( tính từ xưởng sản xuất )