Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế Băng Gỗ 2 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1296 - 1584
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
7,742,196
2 Đệm ngồi Ghế Băng 2 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
2,125,200
3 Đệm tựa Ghế Băng 2 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
1,402,200
4 Ghế Đơn Gỗ 1 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 756 - 924
Giới hạn: 760 - 848
Giới hạn: 697.5 - 780
Số lượng 0 đến 30
4,940,258
5 Đệm ngồi Ghế Đơn 1 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
1,070,299
6 Đệm tựa Ghế Đơn 1 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
701,100
7 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
6,115,134
8 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1143 - 1397
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,075,690
9 Bàn Kẹp , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 570 - 624
Giới hạn: 576 - 630
Giới hạn: 558 - 624
Số lượng 0 đến 30
1,552,205
10 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 540 - 660
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
435,600
11 Ốp Gỗ (kết hợp nhựa giả đá) , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 2394 - 3306
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1700 - 2300
Số lượng 0 đến 30
7,106,190
12 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1530 - 1870
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
9,355,500
13 Tủ để đồ ( Ash ) (Dưới gầm cầu thang phòng khách) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 2880 - 3520
Giới hạn: 261.9 - 275.4
Giới hạn: 1350 - 1650
Số lượng 0 đến 30
5,345,028
14 Tủ để đồ ( Ash ) (Dưới gầm cầu thang phòng bếp) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 2880 - 3520
Giới hạn: 582 - 612
Giới hạn: 1350 - 1650
Số lượng 0 đến 30
13,857,480
15 Vách Dạng Cột (Khu cầu thang) , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 35.28 - 36.72
Giới hạn: 245 - 255
Giới hạn: 850 - 1150
Số lượng 0 đến 100
20,979,000
16 Ghế Băng Gỗ 3 Chỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1836 - 2244
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
11,009,344
17 Đệm ngồi Ghế Băng 3 chỗ , Bông ép, Mút, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
3,187,799
18 Đệm tựa Ghế Băng 3 chỗ , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
2,111,850
Tổng cộng 100,112,073