Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 3150 - 3850
Giới hạn: 744 - 848
Giới hạn: 720 - 795
Số lượng 0 đến 30
91,603,968
2 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da Bò tự nhiên ( EU )
Giới hạn: 2520 - 3080
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
75,066,185
3 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da Bò tự nhiên ( EU )
Giới hạn: 2520 - 3080
Giới hạn: 361 - 395.2
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
27,575,333
4 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 710.4 - 777
Giới hạn: 372 - 416
Số lượng 0 đến 30
20,215,562
5 Đệm Ngồi của Đôn , Bông ép, Mút, Da Bò tự nhiên ( EU )
Giới hạn: 665 - 749
Giới hạn: 703 - 769.6
Giới hạn: 116.4 - 123.6
Số lượng 0 đến 30
8,025,053
6 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
13,910,400
7 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) (Của bàn trà) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 630 - 770
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,016,400
8 Kệ tivi , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2520 - 3080
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 722 - 798
Số lượng 0 đến 30
26,274,000
9 Đợt gỗ (Dưới kệ tivi) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 3570 - 4830
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 22 - 22
Số lượng 0 đến 30
5,689,800
10 Ốp Gỗ (Sau kệ tivi) , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 1176 - 1624
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 408 - 552
Số lượng 0 đến 30
5,671,142
11 Ốp Gỗ (Ốp nan cột) , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 1512 - 2088
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2720 - 3680
Số lượng 0 đến 30
69,442,560
12 Đợt gỗ (Đợt trang trí giữa và trên cột) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem (Kết hợp Acrylic)
Giới hạn: 7922 - 10718
Giới hạn: 36 - 44
Giới hạn: 390 - 390
Số lượng 0 đến 30
14,843,592
13 Tủ để đồ ( Walnut ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ Óc Chó ( 100% ), Sơn Imchem
Giới hạn: 432 - 528
Giới hạn: 388 - 412
Giới hạn: 567 - 693
Số lượng 0 đến 30
8,250,984
14 Vách CNC , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 1368 - 2137.5
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1920 - 2880
Số lượng 0 đến 100
10,357,248
15 Tủ để đồ ( Walnut ) (Dưới vách CNC) , Cánh, Thùng gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Hậu MFC cùng màu
Giới hạn: 1539 - 1881
Giới hạn: 271.6 - 288.4
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
12,178,038
16 Ốp Gỗ (Ốp nan gỗ phía treo ảnh gia đình) , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 562.8 - 777.2
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2669 - 3611
Số lượng 0 đến 30
12,681,706
17 Tủ để đồ ( Walnut ) (Phía treo ảnh gia đình) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ Óc Chó ( 100% ), Sơn Imchem
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 388 - 412
Giới hạn: 540 - 660
Số lượng 0 đến 30
14,733,900
18 Ốp Đá , Đá nâu xà cừ Marble tự nhiên
Giới hạn: 2312 - 3179
Giới hạn: 20 - 20
Giới hạn: 2835 - 3780
Số lượng 0 đến 100
57,706,074
19 Ray bi 500 ( mm ) (Của tab sofa) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
375,000
20 Ray bi 350 ( mm ) (Của kệ tivi) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
607,500
21 Ray bi 300 ( mm ) (Của tủ để đồ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 300, 300
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
555,000
22 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
1,125,000
Tổng cộng 477,904,445

Ghi chú:

- Báo giá theo yều cầu thiết kế anh Vỹ - Việt Trì
- Toàn bộ hình ảnh do khách hàng cung cấp. Xuân Khánh báo giá thi công