Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Đợt gỗ , Gỗ công nghiệp MFC (dưới kệ tivi)
Giới hạn: 1700 - 2300
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 36 - 36
Số lượng 0 đến 100
1,461,790
2 Kệ tivi , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 1260 - 1540
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
5,706,050
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis (ngăn kéo kệ tivi)
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
295,650
4 Đợt gỗ , Gỗ công nghiệp MFC (gắn tường khu kệ tivi)
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 36 - 36
Số lượng 0 đến 100
2,407,432
5 Đợt gỗ , Gỗ công nghiệp MFC (gắn tường khu kệ tivi)
Giới hạn: 425 - 575
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 36 - 36
Số lượng 0 đến 100
518,031
6 Tủ để đồ ( MFC ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường (cánh tủ Acrylic)
Giới hạn: 450 - 550
Giới hạn: 242.5 - 257.5
Giới hạn: 180 - 220
Số lượng 0 đến 30
293,939
7 Bản lề , Hãng Garis (tủ để đồ)
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
182,500
8 Vách CNC , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt
Giới hạn: 480 - 750
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2080 - 3120
Số lượng 0 đến 100
4,356,612
9 Sofa Da Băng , Da Microfiber, Khung gỗ Tần Bì (chân sắt)
Giới hạn: 1200 - 1875
Giới hạn: 720 - 920
Giới hạn: 712.5 - 787.5
Số lượng 0 đến 30
7,369,959
10 Sofa Da Giường , Da Microfiber, Khung gỗ Tần Bì (chân sắt)
Giới hạn: 1440 - 2250
Giới hạn: 720 - 920
Giới hạn: 712.5 - 787.5
Số lượng 0 đến 30
8,558,662
11 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 388 - 416
Số lượng 0 đến 30
4,402,346
12 Vách CNC , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt (khung ngoài vật liệu gỗ)
Giới hạn: 640 - 1000
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2400 - 3600
Số lượng 0 đến 100
6,702,480
Tổng cộng 42,255,451