Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Bàn Ăn , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 837 - 963
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 30
7,973,437
2 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 810 - 990
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,944,000
3 Ghế ăn ( Gỗ ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 522.5 - 577.5
Giới hạn: 824.5 - 892.5
Số lượng 0 đến 30
7,812,588
4 Đệm ngồi ghế ăn , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Giới hạn: 485 - 515
Giới hạn: 50 - 50
Số lượng 0 đến 30
4,334,432
5 Đệm tựa ghế ăn , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Giới hạn: 417.1 - 442.9
Giới hạn: 30 - 30
Số lượng 0 đến 30
3,407,906
6 Tủ bếp dưới ( MFC ) , Cánh, Hồi lộ gỗ MFC, Thùng CDF trắng An Cường
Giới hạn: 4500 - 5500
Giới hạn: 580 - 600
Giới hạn: 820 - 900
Số lượng 0 đến 30
17,328,869
7 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
1,277,500
8 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
547,500
9 Tay nắm đũa ( Dài 192mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 192, 192
Chỉ nhận: 12, 12
Chỉ nhận: 32, 32
Số lượng 0 đến 30
1,259,250
10 Tủ bếp trên ( MFC ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 4500 - 5500
Giới hạn: 350 - 400
Giới hạn: 750 - 1300
Số lượng 0 đến 30
9,417,837
11 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
2,007,500
12 Tay nắm đũa ( Dài 192mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 192, 192
Chỉ nhận: 12, 12
Chỉ nhận: 32, 32
Số lượng 0 đến 30
1,385,175
13 Kính Ốp Bếp , Kính cường lực màu ( Hải Long )
Giới hạn: 4000 - 6000
Giới hạn: 560 - 840
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 30
10,149,999
14 Đá mặt bếp , Đá trắng vân mây
Giới hạn: 4000 - 6000
Giới hạn: 600 - 600
Giới hạn: 20 - 20
Số lượng 0 đến 100
9,700,000
15 Tủ bếp dưới ( MFC ) (Bàn đảo) , Cánh, Hồi lộ gỗ MFC, Thùng CDF trắng An Cường
Giới hạn: 1440 - 1760
Giới hạn: 580 - 600
Giới hạn: 820 - 900
Số lượng 0 đến 30
5,545,238
16 Đá mặt bếp (Đá bàn đảo) , Đá trắng vân mây
Giới hạn: 2640 - 3960
Giới hạn: 600 - 600
Giới hạn: 20 - 20
Số lượng 0 đến 100
6,402,000
17 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
730,000
Tổng cộng 91,223,231