Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Sofa Gỗ Băng , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 697.5 - 795
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
21,983,400
2 Đệm ngồi Sofa Gỗ Băng , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
3 Đệm tựa Sofa Gỗ Băng , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
4 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1665 - 2035
Giới hạn: 720 - 787.5
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
22,744,570
5 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1170 - 1430
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
6 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
7 Sofa Gỗ Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 720 - 787.5
Giới hạn: 672 - 742
Số lượng 0 đến 30
25,818,161
8 Đệm ngồi Sofa Gỗ Giường , Bông ép, Mút, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1170 - 1430
Giới hạn: 665 - 742
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200, 250
Số lượng 0 đến 30
0
9 Đệm tựa Sofa Gỗ Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 540 - 660
Giới hạn: 380 - 416
Chỉ nhận: 90, 120, 150, 200
Số lượng 0 đến 30
0
10 Bàn Trà ( Gỗ tự nhiên ) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 436.5 - 468
Số lượng 0 đến 30
14,349,999
11 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 900 - 1100
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
0
Tổng cộng 84,896,130