Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( MDF ) , Gỗ công nghiệp MDF sơn bệt
Giới hạn: 1890 - 2310
Giới hạn: 1428 - 1932
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
11,475,749
Tổng cộng 11,475,749