Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1887 - 2553
Giới hạn: 765 - 935
Số lượng 0 đến 30
35,919,866
2 Tab Đầu Giường (Bao gồm cả gương) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 522.5 - 577.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
12,107,655
3 Kệ tivi , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
19,250,109
4 Đợt gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1020 - 1380
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 36 - 36
Số lượng 0 đến 30
2,654,320
5 Giá sách , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 630 - 770
Giới hạn: 270 - 330
Giới hạn: 1080 - 1320
Số lượng 0 đến 30
12,900,960
6 Tủ trang trí ( Walnut ) , Cánh, Thùng gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Hậu MFC cùng màu
Giới hạn: 900 - 1100
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 2520 - 3080
Số lượng 0 đến 30
24,007,500
7 Bàn trang điểm , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 990 - 1210
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
14,040,000
8 Ghế trang điểm , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem (Tựa ghế bọc da)
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 727.5 - 772.5
Số lượng 0 đến 30
3,658,415
9 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
886,950
10 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
365,000
11 Ray bi 450 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 450, 450
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
343,100
Tổng cộng 126,133,875