Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường ngủ ( Veener ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Veener Óc Chó sơn Imchem. Phản gỗ MFC. Thang hộp Kẽm
Giới hạn: 1926 - 2354
Giới hạn: 1445 - 1955
Giới hạn: 855 - 1045
Số lượng 0 đến 30
13,623,997
Tổng cộng 13,623,997

Ghi chú:

- Chất liệu gỗ Veener Óc Chó
- Vai giường dày 50mm