Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Kệ tivi , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
18,745,781
2 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1350 - 1650
Giới hạn: 315 - 385
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
635,250
3 Ray bi 300 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 300, 300
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
416,250
4 Đợt gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2040 - 2760
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 300 - 300
Số lượng 0 đến 30
7,816,949
5 Đợt gỗ , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 255 - 345
Giới hạn: 225 - 275
Giới hạn: 500 - 500
Số lượng 0 đến 30
8,521,650
6 Tủ trang trí ( Walnut ) , Cánh, Thùng gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Hậu MFC cùng màu
Giới hạn: 270 - 330
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 1800 - 2200
Số lượng 0 đến 30
4,801,500
7 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
375,000
8 Giấy dán tường , Hàn Quốc
Giới hạn: 2250 - 2750
Giới hạn: 2340 - 2860
Giới hạn: 1 - 1
Số lượng 0 đến 1000
890,500
Tổng cộng 42,202,880