Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Rượu ( MFC ) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ MFC. Gỗ chống ẩm An Cường
Giới hạn: 315 - 385
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 1260 - 1540
Số lượng 0 đến 30
2,762,759
2 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
547,500
3 Kệ tivi , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 2250 - 2750
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
18,544,662
4 Ray bi 300 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 300, 300
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
540,200
Tổng cộng 22,395,121