Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Kệ tivi , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 494 - 546
Số lượng 0 đến 30
22,078,155
2 Ray âm 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 50, 50
Chỉ nhận: 50, 50
Số lượng 0 đến 30
792,050
3 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
365,000
Tổng cộng 23,235,205

Ghi chú:

- Báo giá theo yêu cầu anh Bình - Trung Kính
- Chất liệu sử dụng: Gỗ Óc Chó cao cấp
- Hình ảnh thiết kế 3D và 2D do anh Bình gửi