Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Kệ tivi , Gỗ Gõ Đỏ ( Nam Phi ) Sơn Imchem
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
17,155,125
2 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
886,950
Tổng cộng 18,042,075

Ghi chú:

- Báo giá theo yêu cầu anh Cường - Thái Bình
- Chất liệu yêu cầu báo giá gỗ gõ đỏ cao cấp
- Hình ảnh do anh Cường cung cấp