Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Số lượng 0 đến 30
9,112,500
2 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 2184 - 3016
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2125 - 2875
Số lượng 0 đến 30
12,467,000
Tổng cộng 21,579,500