Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Kệ tivi , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Số lượng 0 đến 30
9,294,750
2 Ray bi 300 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 300, 300
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
810,300
Tổng cộng 10,105,050

Ghi chú:

- Báo giá theo yêu cầu của chị Hà - Royal City
- Hình ảnh do chị Hà Cung cấp
- Xuân Khánh Báo giá và Thi công

** Hình ảnh do chị Hà cung cấp không có bản vẽ Giảm 10%