Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Ash ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Tần Bì, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1872 - 2288
Giới hạn: 1428 - 1932
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
12,521,924
2 Tab Đầu Giường (1 ngăn kéo trên) , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 498.75 - 551.25
Giới hạn: 389.5 - 430.5
Giới hạn: 460.75 - 509.25
Số lượng 0 đến 30
2,998,228
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
2,660,850
4 Đôn Ngồi Gỗ , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 360 - 440
Giới hạn: 432 - 472.5
Giới hạn: 390.6 - 436.8
Số lượng 0 đến 30
1,718,145
5 Kệ tivi (Treo tường liên hoàn ra bàn trang điểm) , Gỗ công nghiệp MFC
Giới hạn: 2250 - 2750
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 237.5 - 262.5
Số lượng 0 đến 30
9,110,500
Tổng cộng 29,009,647

Ghi chú:

* Báo giá theo phương án của anh Dương yêu cầu - Time City
- Báo giá chưa bao gồm tay nắm . Sau khi chọn lựa sẽ nghiệm thu thực tế.
- Có 9 ngăn kéo bao gồm của 2 tap đầu giường , bàn phấn và kệ ti vi.
- Báo giá chưa có gương trang điểm
* Hình ảnh do anh Dương cung cấp