Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó. Thang, Dát phản gỗ Tần Bì ( Ash ), Sơn Imchem
Giới hạn: 2070 - 2530
Giới hạn: 1700 - 2300
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
39,504,192
Tổng cộng 39,504,192

Ghi chú:

- Giường ngủ chất liệu gỗ Óc Chó nhập khẩu