Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
5,644,170
2 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
295,650
3 Bàn trang điểm , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 720 - 880
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
10,850,000
4 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
295,650
5 Tủ trang trí ( Walnut ) , Cánh, Thùng gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Hậu MFC cùng màu (một số hậu sơn trắng như hình 3d)
Giới hạn: 1980 - 2420
Giới hạn: 285 - 315
Giới hạn: 2340 - 2860
Số lượng 0 đến 30
42,504,707
6 Bản lề , Hãng Garis
Chỉ nhận: 110, 110
Chỉ nhận: 60, 60
Chỉ nhận: 20, 20
Số lượng 0 đến 100
1,095,000
7 Ốp Gỗ , Gỗ công nghiệp Veener Óc Chó
Giới hạn: 210 - 290
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2210 - 2990
Số lượng 0 đến 30
3,918,200
8 Ghế trang điểm , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Số lượng 0 đến 30
3,103,925
9 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1870 - 2530
Giới hạn: 810 - 990
Số lượng 0 đến 30
35,832,977
Tổng cộng 103,540,279