Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Oak ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Sồi Mỹ, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1710 - 2090
Giới hạn: 1785 - 2415
Giới hạn: 1035 - 1265
Số lượng 0 đến 30
13,779,675
2 Tab Đầu Giường , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 855 - 945
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 285 - 315
Số lượng 0 đến 30
6,912,000
3 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
303,750
4 Ốp Gỗ (ốp gỗ giường, phía dưới, 2 bên tab) , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 1512 - 2088
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 850 - 1150
Số lượng 0 đến 30
2,724,930
5 Ốp Gỗ (ốp gỗ giường, phía trên) , Gỗ công nghiệp Veener Sồi
Giới hạn: 3108 - 4292
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 1700 - 2300
Số lượng 0 đến 30
11,202,490
6 Đợt gỗ (có hậu gắn tường) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 2550 - 3450
Giới hạn: 252 - 308
Giới hạn: 36 - 36
Số lượng 0 đến 30
3,127,855
7 Kệ tivi (treo tường) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem (mặt cánh sơn trắng như 3d)
Giới hạn: 2700 - 3300
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
14,578,987
8 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
607,500
Tổng cộng 53,237,187