Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 2106 - 2574
Giới hạn: 1700 - 2300
Giới hạn: 855 - 1045
Số lượng 0 đến 30
34,620,008
2 Bọc Đầu Giường , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 40 - 40
Giới hạn: 540 - 660
Số lượng 0 đến 30
1,814,400
Tổng cộng 36,434,408