Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Tủ Quần Áo ( Walnut ) , Cánh, Thùng gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Hậu MFC cùng màu
Giới hạn: 1080 - 1320
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
37,129,680
2 Giường Ngủ ( Walnut ) , Đầu, Vai, Đuôi gỗ Óc Chó, Sơn Imchem. Dát phản gỗ MFC. Thang hộp kẽm
Giới hạn: 1800 - 2200
Giới hạn: 1912.5 - 2587.5
Giới hạn: 720 - 880
Số lượng 0 đến 30
36,128,400
3 Tủ Quần Áo ( Walnut ) (Tủ ấm tường) , Cánh, Thùng, Hậu gỗ Óc Chó ( 100% ), Sơn Imchem
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 500 - 600
Giới hạn: 1600 - 3200
Số lượng 0 đến 30
47,761,056
4 Tab Đầu Giường , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 475 - 525
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 332.5 - 367.5
Số lượng 0 đến 30
11,834,550
5 Bàn trang điểm (Bao gồm cả gương 650*550) , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem
Giới hạn: 810 - 990
Giới hạn: 400 - 650
Giới hạn: 700 - 750
Số lượng 0 đến 30
7,426,000
6 Ghế trang điểm , Gỗ Óc Chó ( Walnut ) Sơn Inchem (Tựa bọc da)
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 380 - 420
Giới hạn: 679 - 721
Số lượng 0 đến 30
4,674,718
7 Bọc Đầu Giường , Mút cứng, Mút mềm, Nỉ ( Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ )
Giới hạn: 3600 - 4400
Giới hạn: 36 - 36
Giới hạn: 2520 - 3080
Số lượng 0 đến 30
11,155,200
8 Ray bi 350 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 350, 350
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
295,650
9 Ray bi 500 ( mm ) , Hãng Garis
Chỉ nhận: 500, 500
Chỉ nhận: 45, 45
Chỉ nhận: 10, 10
Số lượng 0 đến 30
1,095,000
Tổng cộng 157,500,254