Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế ăn ( Gỗ ) , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 873 - 945
Số lượng 0 đến 30
7,342,763
2 Đệm ngồi ghế ăn , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 417.1 - 442.9
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Giới hạn: 35 - 35
Số lượng 0 đến 30
4,794,869
3 Bàn Ăn , Gỗ Tần Bì ( Ash ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 837 - 963
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 300
7,973,437
4 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 810 - 990
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,960,200
Tổng cộng 22,071,269

Ghi chú:

* Báo giá theo yêu cầu của chị Liên Hương - HN
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế ăn ( Gỗ ) , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 873 - 945
Số lượng 0 đến 30
9,790,351
2 Đệm ngồi ghế ăn , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 417.1 - 442.9
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Giới hạn: 35 - 35
Số lượng 0 đến 30
4,794,869
3 Bàn Ăn , Gỗ Sồi Mỹ ( Oak ) Sơn Inchem
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 837 - 963
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 300
11,162,812
4 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 810 - 990
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,960,200
Tổng cộng 27,708,232
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Ghế ăn ( Gỗ ) , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven
Giới hạn: 408.5 - 451.5
Giới hạn: 427.5 - 472.5
Giới hạn: 873 - 945
Số lượng 0 đến 30
8,974,488
2 Đệm ngồi ghế ăn , Mút cứng, Mút mềm, Da ( Microfiber )
Giới hạn: 417.1 - 442.9
Giới hạn: 436.5 - 463.5
Giới hạn: 35 - 35
Số lượng 0 đến 30
4,794,869
3 Bàn Ăn , Gỗ Xoan Đào ( Nam Phi ) Sơn O Seven
Giới hạn: 1530 - 2070
Giới hạn: 837 - 963
Giới hạn: 750 - 780
Số lượng 0 đến 300
11,162,812
4 Kính Cường Lực ( Xiết cạnh ) , Hải Long ( Tân Long )
Giới hạn: 1620 - 1980
Giới hạn: 810 - 990
Chỉ nhận: 8, 10, 12
Số lượng 0 đến 3
1,960,200
Tổng cộng 26,892,369